top of page

Ouderschapsreorganisatie na echtscheiding

Partners gaan uit elkaar, ouder blijf je echter levenslang. Je staat voor een reorganisatieopdracht…niet evident. Is het een berg waar je niet zomaar alleen over kan? 

ouderschapsreorganisatie.png
  • ​​We begeleiden je hierin individueel of als ouderpaar.

  • We zorgen voor een veilig en deskundig gesprekskader.

  • We werken toe naar een ouderschapsplan en dit vanuit een pedagogisch oogpunt en welzijnskompas voor kinderen.

Locatie

Prijs

Binnen de conventie:

  • 8 sessies ELPZ 11 Eur / 4 Eur.

Buiten de conventie:

  • 90 Eur koppel of gezin.

  • Terugbetaling via mutualiteit.

Het verhaal van een externe biedt kansen om vernieuwingen en evoluties binnen je organisatie te implementeren. Weerstand overwinnen, mensen motiveren om effectiever, beter en doelgerichter samen te werken. Inspirant doet dit via trajectbegeleiding, workshops, coaching en opleiding.

bottom of page