top of page
PXL_20230129_095049197_edited_edited.jpg

Gezins- en psychotherapie

Mensen inspireren tot verbondenheid

Algemene psychotherapie

Gaat het wat minder in je relaties, op je werk of gewoon met jezelf. Zoek je naar evenwicht, perspectief, grond onder de voeten of gewoon iemand die luistert. Dan zoeken we samen naar je krachten en struikelblokken, je rollen en patronen in relaties met anderen. We linken met je eigen geschiedenis en brengen de relationele balansen in evenwicht.

Ouderschaps-  gezins- en familiebegeleiding

In verbondenheid met onze kinderen, ouders, partner zijn we wie we zijn, of worden we wie we willen worden of … lukt het soms niet.

 • Ervaar je moeilijkheden in je partnerrelatie?

 • Ervaar je moeilijkheden binnen je ouderrol en taken in je gezin?

 • Heb je als ouder opvoedingsvragen of bezorgdheden?

 • Loopt het mis met familieleden

 

We kijken samen naar de dynamieken en mechanismen, thema’s die leven of verborgen zijn. Begeleiding kan individueel, als ouderpaar, ouder-kind of als gezin.

Child and Therapist_edited.jpg

Partners gaan uit elkaar, ouder blijf je echter levenslang. Je staat voor een reorganisatieopdracht…niet evident. Is het een berg waar je niet zomaar alleen over kan?

 • We begeleiden je hierin individueel of als ouderpaar

 • We zorgen voor een veilig en deskundig gesprekskader

 • We werken toe naar een ouderschapsplan en dit vanuit een pedagogisch oogpunt en welzijnskompas voor kinderen

Ouderschapsreorganisatie na scheiding,
kinderen in het vizier
Stress en burn-out begeleiding

Hoe gaat het … druk druk druk, altijd maar bezig, tot je lichaam op de stopknop drukt. Lichamelijke klachten, emotionele problemen, cognitieve moeilijkheden bepalen je denken, doen en laten. Vanuit zelfzorg en zelfontplooiing werken we in verbondenheid aan veerkracht. Veerkracht als kernthema voor stressreductie- en regulatie.

Coaching- of begeleiding op maat 

Zoek je iets anders dan een gewone begeleiding in de privé praktijk.

 • Wil je coaching of begeleiding op de werkvloer?

 • Zoek je een out-door ervaring

 • Organiseer je een groepssessie?

 • Of een zot idee?

 

We bekijken het samen en werken iets uit op maat.

Praktische organisatie
 • Adres gespreksruimte

 • Een gesprek duurt 60 min.

 • Kostprijs: 70 euro individueel / 80 euro koppel of gezin

 • Terugbetaling via mutualiteit is voorzien afhankelijk van de voorwaarden van uw ziekenfonds.
  Meer info: www.compsy.be/terugbetaling

 • Bij niet tijdig verwittigen van gemaakte afspraak, minstens 48u. vooraf wordt een verzuimvergoeding gefactureerd van 50 euro

 • Aanmelding gebeurt via aanmeldingsformulier

 • Als de vraag past binnen het aanbod van Inspirant en zodra er plaats is, bekijken we samen of er een begeleidingstraject ingezet kan worden

Inspirant: Daar waar mensen samen leven of werken kan er al eens druk of spanning op de ketel komen.

Inspirant: Daar waar mensen samen leven of werken kan er al eens druk of spanning op de ketel komen.

bottom of page