top of page

Vorming

Voor professionele hulpverleners / onderwijspersoneel

Omgaan met complexe scheidingen, kinderen in het vizier

(Hele dag tot 3 dagen)

Gescheiden ouders zijn genoodzaakt tot een reorganisatie. Sommige koppels blijven in deze transitie vastzitten in een ruziënde tussenfase. Als team of hulpverlener word je meegezogen in een pedagogische oorlogszone.

 • Vanuit een contextuele en systemische visie, geven we inzichten in de mechanismen en communicatiepatronen van (hoogconflict)scheidingen

 • We maken een leidraad in het streven naar welzijn voor kinderen en geven je tools om staande te blijven

Casusanalyses vanuit contextueel, - systemisch en communicatief oogpunt.
De 4 dimensies

(Hele dag)

In een gespecialiseerde setting voor jeugdzorg zijn er gezinsbegeleidingen die onder je vel kruipen, waar je het bos door de bomen niet meer ziet.

 • Samen met jou of je team maken we een casusanalyse en een handelingsaanpak

 • We reflecteren over jullie pedagogische visie en communicatie

 • We dagen jou en je team uit om vanuit zelfreflectie anders naar casussen te kijken.

 

Een eyeopener!

PXL_20230129_100817258_edited_edited.jpg
Herstelgericht werken (in residentiële voorzieningen)

(Hele dag)

Agressie door jongeren stelt organisaties voor dilemma’s. Medewerkers zijn enerzijds geen boksbal maar een definitieve verwijdering van jongeren voelt anderzijds aan als falen.

 

Herstelgericht werken geeft antwoord op dit dilemma. Het is een tool en traject voor zowel het team als voor de jongere en zijn context. We staan stil bij wat agressie betekent, hoe het ontstaat.

Netwerkgericht werken

(Halve dag / hele dag)

It takes a village to raise a child. It takes a village to support a family. Voelen we soms de drang om moeilijkheden zelf op te lossen en maken we gezinnen afhankelijk van hulpverlening? De methodiek van netwerkgericht werken zorgt dat een netwerk opnieuw zelf verantwoordelijkheid neemt en hulpverlening overbodig maakt. We bespreken de onderliggende principes, we reiken een tools aan om hiermee aan de slag te gaan.

Verslaggeving

(Halve dag)

 • Mijn motto is alvast: “less is more”

 • We leren je een beknopt, functioneel en leesbaar verslag te maken

 • We oefenen op enkele redactietips

 • We reflecteren over de functie van verslaggeving binnen de dagelijkse werking en hoe dit een bijdrage levert in de communicatie met je cliënten

 • We vertrekken vanuit jullie praktijk. Er zit meer in dan je denkt!

Vorming op maat
 • Heb je als team, organisatie een vormingsbehoefte rond een bepaald pedagogisch-, hulpverlenings- of organisatiethema?

 • Wil je een gedachtengoed uitrollen in je organisatie

We bekijken het samen en werken iets uit op maat.

Praktische organisatie
 • Ideale samenstelling van groepen: 8 tot 16 personen

 • Kostprijs:

  • Halve dag: 520 euro (excl. BTW)

  • Hele dag: 950 euro (excl. BTW)

  • + 0,42 euro/km verplaatsingskosten

 • Korte aftoetsing wat de vraag is om aanbod aan te passen aan de vraag

 • Zelf te voorzien: vormingsruimte en projectiemateriaal

 • Grotere groepen: prijs op aanvraag. Op basis van vraag wordt een offerte gemaakt

Vorming

Ruimer aanbod

Groepsinformatiesessie rond scheiden

Voor ouders die gaan scheiden of familieleden / kennissen van gescheiden ouders

Partners gaan uit elkaar, ouder blijf je echter levenslang. Het zijn 2 rollen die na een scheiding een andere invulling krijgen… niet evident. Het netwerk van familie, vrienden, kennissen speelt een belangrijke rol.

 • We staan stil bij een aantal inzichten, spelregels, mechanismen en patronen

 • We brainstormen samen over een leidraad om zelf invulling te kunnen geven aan ouderschapsreorganisatie of hoe je kennissen en familieleden hierbij kan helpen

PXL_20230129_093831808_edited.jpg
Organisatieontwikkeling - Soft HR

Als docent “organisatieleer”, geef ik vormingen op maat rond allerhande soft HR thema’s.

 • Inzicht in organisatiestructuur - en cultuur

 • Werken met missie en visie

 • Strategische doelstellingen van organisaties

 • Optimalisatie van teams

 • Leiderschapsstijlen

 • Stressreductie en burn-out

 • Communicatiepatronen

 • Conflicthantering teambuilding

 

Mijn expertise gaat uit naar non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen en kmo’s.

Praktische organisatie
 • Prijs en werkwijze overeen te komen

 • Op basis van vraag wordt een offerte gemaakt

Inspirant: Daar waar mensen samen leven of werken kan er al eens druk of spanning op de ketel komen.

bottom of page