top of page

Mensen en
organisaties
inspireren
tot
verbondenheid

“Het is hier geen hotel!”

Hoe pubers opgroeien tot leuke jongvolwassenen.

Gratis thema-avond op dinsdag 19/03/2024.

Organisatiecoaching
 

 • Individuele coaching

 • Organisatieontwikkeling

 • Organisatieconsulting

Gezins- en psychotherapie

 • Algemene psychotherapie

 • Stress- en burn-out begeleiding

 • Ouderschaps-, gezins- en familiebegeleiding

 • Ouderschapsreorganisatie na scheiding

 • Coaching of begeleiding op maat

Vorming
 

 • Voor professionele hulpverleners en onderwijspersoneel

 • Ruimer aanbod:

  • groepsinformatiesessie rond scheiden

  • Organisatieontwikkeling -
   Soft HR

Wie is Mark?

Als klinisch orthopedagoog heb ik meer dan 25 jaar ervaring in de sector bijzondere jeugdzorg, als gezinsbegeleider, orthopedagoog en directie.

 

Ik heb elders ervaring als docent hogeschool, in een groepspraktijk voor psychotherapie en als vormingsmedewerker / organisatiecoach.  

Ik ben bezield door de verhalen van mensen. Het fascineert me hoe een gezinssysteem functioneert, hoe organisaties werken en mensen hierin bewegen.

Inspirant: Daar waar mensen samen leven of werken kan er al eens druk of spanning op de ketel komen.

bottom of page