top of page

Ouderschaps- gezins- en familiebegeleiding.

In verbondenheid met onze kinderen, ouders, partner zijn we wie we zijn, of worden we wie we willen worden of… lukt het soms niet. 

familie.png
  • Ervaar je moeilijkheden binnen je ouderrol en taken in je gezin?

  • Heb je als ouder opvoedingsvragen of bezorgdheden?

  • Loopt het mis met familieleden?

  • Zijn er thema’s uit je gezin van oorsprong die nog steeds niet verwerkt zijn?

We kijken samen naar de dynamieken en mechanismen, thema’s die leven of verborgen zijn. Begeleiding kan individueel, als ouderpaar, als gezin.

Locatie

Prijs

Binnen de conventie:

  • 8 sessies ELPZ 11 Eur / 4 Eur.

Buiten de conventie:

  • 90 Eur koppel of gezin.

  • Terugbetaling via mutualiteit.

Het verhaal van een externe biedt kansen om vernieuwingen en evoluties binnen je organisatie te implementeren. Weerstand overwinnen, mensen motiveren om effectiever, beter en doelgerichter samen te werken. Inspirant doet dit via trajectbegeleiding, workshops, coaching en opleiding.

bottom of page